top of page

OM OSS

SELSKAPET EIER OG DRIFTER FLERE DAGLIGVAREBUTIKKER PÅ ØSTLANDET

Lentus Butikkdrift AS, en del av Lentusgruppen AS. De fleste butikkene er lokalisert i Oslo,

men vi har butikker fra Fredrikstad i Syd, til Jessheim i Nord, Kongsberg i Vest og Blaker i Øst. Alle våre butikker er profilert som Joker og en Nærbutikken. Samarbeidet med NorgesGruppen er meget godt og vi jobber tett med profilhuset Kjøpmannshuset Norge AS som er konsepteier. Samtlige

av våre butikker er moderne

og etter «siste konsept» Butikkene driftes bra, er aktive og attraktive

i dagligvaremarkedet.

VI BRUKER STORE RESSURSER PÅ Å ØKE KUNNSKAPEN BLANT ALLE VÅRE MEDARBEIDERE

Hver butikk ledes av en butikksjef som er ansatt i Lentus Butikkdrift AS. De er ledere og kjøpmann som driver butikken og har det daglige ansvaret både for drift, personal

og varer. Butikksjefen får tett

og god oppfølging av egne driftsledere i selskapet i tillegg

til den oppfølging de får fra kjedens eget driftsapparat. Vi jobber tett opp mot våre butikkledere og er

en godt trimmet organisasjon med lang fartstid innen både varehandel og dagligvare.

VI ER OPPTATT AV MOTIVASJON OG AT DET SKAL VÆRE BÅDE UTFORDRENDE OG MORO Å VÆRE KJØPMANN HOS OSS

Vi har tro på det menneskelige, tro på egne prestasjoner og at hardt

og målrettet arbeide gir gode resultater og at butikkene fremstår som rene, pene, vennlige, ryddige og velfylte er nøkkelfaktorer

vi setter i fokus og er avgjørende

i dagens valg av hvilken dagligvarebutikk forbrukeren ønsker å velge. Derfor jobber vi tett på og er stadig under utvikling for

å nå nye høyder.

Lentus Butikkdrift ledes av Leif Anders Stene-Johansen og har sitt hovedkontor sentralt på Carl Berner i Oslo. Vi feiret vårt 20 års jubileum i desember 2017.

bottom of page